Obsah výkresové dokumentace

Výkresovou dokumentaci Vám poskytneme v elektronické formě ve zmíněných formátech.

Níže si můžete prohlédnout náhledy dokumentů.

Pohledy
Ve formátech DWG + PDF

Půdorys 1. NP
Ve formátech DWG + PDF

Půdorys 2. NP
Ve formátech DWG + PDF

Řez A-A
Ve formátech DWG + PDF

Základy
Ve formátech DWG + PDF

1. Nadzemní podlaží – elektro
Ve formátech DWG + PDF

2. Nadzemní podlaží – elektro
Ve formátech DWG + PDF

1. Nadzemní podlaží – voda
Ve formátech DWG + PDF

2. Nadzemní podlaží – voda
Ve formátech DWG + PDF

Hromosvod
Ve formátech DWG + PDF

Půdorys
Ve formátech DWG + PDF

Pohled východní
Ve formátech DWG + PDF

Pohled západní
Ve formátech DWG + PDF

Pohled severní
Ve formátech DWG + PDF

Pohled jižní
Ve formátech DWG + PDF

Příčný řez A-A
Ve formátech DWG + PDF

Příčný řez B-B
Ve formátech DWG + PDF

Situační výkres
Ve formátech DWG + PDF

Koordinační situace
Ve formátech DWG + PDF

Výkres střešního pláště
Ve formátech DWG + PDF

Základy
Ve formátech DWG + PDF

Půdorys
Ve formátech DWG + PDF

Půdorys
Ve formátu PDF

Dispozice
Ve formátu PDF

Řez A-A
Ve formátech DWG + PDF

Řez B-B
Ve formátech DWG + PDF

Pohled východní
Ve formátech DWG + PDF

Pohled Západní
Ve formátu PDF

Pohled Západní
Ve formátech DWG + PDF

Pohled jižní
Ve formátu PDF

Pohled jižní
Ve formátech DWG + PDF

Pohled severní
Ve formátu PDF

Pohled severní
Ve formátech DWG + PDF

Výkres základů
Ve formátech DWG + PDF

Výkres střešního pláště
Ve formátech DWG + PDF

Celkový situační výkres
Ve formátu PDF

Koordinační situace
Ve formátu PDF